Eriksminde antenneforening

ERIKSMINDE MEDIENET - DIGITAL TV - BREDBÅND - TELEFONI

EJERSKIFTE

Ved salg af ejendom og/eller overdragelse til ny ejer - husk at informere Eriksminde Medienet.

Det påhviler sælger at meddele foreningens kasserer eller formand at den nye ejer ønsker at overtage.

Hvis ny ejer ikke ønsker at overtage TV og/eller internet, påhviler det også sælger at opsige abonnementet med 1 måneds varsel til udgangen af et kvartal. 

Der beregnes 500 kr. for frakobling.

Hvis den nye ejer ønsker at overtage TV og/eller Internet så informer foreningens kasserer eller formand om navn, telefonnummer og mailadresse på den nye ejer.

Antenneforeningen kan kontaktes på: info@eriksminde.dk
Dudal Webdesign