Eriksminde antenneforening

ERIKSMINDE MEDIENET - DIGITAL TV - BREDBÅND - TELEFONI

 

EJERSKIFTE

Ved salg af ejendom og/eller overdragelse til ny ejer - husk at informere Eriksminde Medienet.

Det påhviler sælger at meddele foreningens kasserer at ny ejer ønsker at overtage.

Hvis ny ejer ikke ønsker at overtage TV og/eller internet, påhviler det også sælger at opsige abonnementet. Der beregnes 500 kr. for frakobling.

Hvis den nye ejer ønsker at overtage TV og/eller Internet så informer foreningen.

Antenneforeningen kan kontaktes på: info@eriksminde.dk
Dudal Webdesign