Eriksminde antenneforening

ERIKSMINDE MEDIENET - DIGITAL TV - BREDBÅND - TELEFONI

Hvor skal modem placeres aht. WIFI ?

 

Leverandørerne  har i store træk følgende anbefalinger med hensyn til placering

Den bedste placering til modem aht. wifi forbindelser

Den ideelle placering til dit trådløse modem, er der hvor dit trådløse modem kan have bedst forbindelse til de wifi - enheder i din husstand. Tænk over hvordan rummene, hvor du primært skal bruge internet er fordelt, for at vælge den bedste placering til dit trådløse modem.

Husk også en god ventilation omkring modemmet er vigtig. 

Modemet må således ikke stilles væk i et skab, eller direkte på et tykt tæppe eller en dyne eller lignende, da det udvikler en del varme og således kan forårsage overophedning eller i værste fald brand. 

Anbringelse i et skab med varmerør frarådes også, da det kan udvikle for megen varme. Modemet sender på 4 kanaler og senderen udvikler i sig selv en del varme. Det må ikke arbejde i omgivelsestemperatur under 5 °C eller over 40 °C. Ligeledes opstilling på et uisoleret loft skal undgås, da temperaturen dér om sommeren bliver for høj og om vinteren for lav.

Vælg en placering, som er relativt beskyttet mod utilsigtet forstyrrelse eller skade, samt god plads til at føre kablerne væk fra modemmet uden at belaste eller knække dem.

Antenneforeningen kan kontaktes på: info@eriksminde.dk
Dudal Webdesign