Eriksminde antenneforening

ERIKSMINDE MEDIENET - DIGITAL TV - BREDBÅND - TELEFONI

PERSONDATAFORORDNINGEN 2018

 

Eriksminde Medienet indsamler personoplysninger i forbindelse med medlemmerne anmoder om at modtage TV-pakker og / eller bredbånd fra foreningen.

Eriksminde Medienet indsamler kun personoplysninger, der er direkte relevante for medlemmernes bestillinger hos foreningen.  Det drejer sig primært om identifikationsoplysninger (navn, adresse, telefonnummer, mailadresse samt hvilke produkter medlemmets ønsker) samt de deraf følgende fakturadata og betalingsdata.

Eriksminde Medienet behandler oplysningerne fortroligt, og alle i bestyrelsen er underlagt sædvanlig fortrolighedsforpligtelse.

Eriksminde Medienet videregiver ikke medlemmernes data, medmindre vi har pligt hertil iflg. love eller videregivelse er nødvendig for at gennemføre aftaler. Udenfor disse tilfælde vil foreningen indhente dit samtykke inden videregivelse.

Eriksminde Medienet vil endvidere indhente dit samtykke, såfremt vi ønsker at bruge dine kontaktoplysninger til andet formål.

Foreningen vil alener bruge dine kontaktoplysninger (navn, adresse) ved fremsendelse af informationsmateriale vedr. foreningens årlige generalforsamling og evt. ekstraordinær generalforsamling.

Foreningen opbevarer dine oplysninger, så længe aftaleforholdet med foreningen består og slettes herefter oplysningen i overensstemmelse med krav / regler i lovgivningen.

Medlemmerne er til enhver tid berettiget til at få indsigt i deres personoplysninger hos os - det kan medlemmer selv se ved at gå ind på foreningens selvbetjeningsunivers -  mit.eriksminde.dk

Som medlem kan der endvidere gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata, og du kan kræve sletning. Foreningen forbeholder os dog at fortsætte med behandling som er en nødvendig til at levere de ønskede produkter.

Foreningens hjemmeside er www.eriksminde.dk

Henvendelse vedrørende persondataforordningen skal rettes til Eriksminde Medienet på mail: info@eriksminde.dk.

Hvis du som medlem ikke er tilfreds med vores behandling af dine persondata, kan du klage til Datatilsynet: www.datatilsynet.dk 

Med venlig hilsen

 

Eriksminde Medienet

CVR  15821949

Antenneforeningen kan kontaktes på: info@eriksminde.dk
Dudal Webdesign